foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1541984
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8024
10006
25025
1454410
232296
386415
1541984

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 16:48

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

เขตราษฎร์บูรณะ  นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจพื้นที่ในวันที่ 20 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยออกตรวจบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 8, 10 และ 12 ถนนราษฎร์บูรณะ เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนทำการแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที เขตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน หากท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญ ขอให้แจ้งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0 2428 2789 เพื่อเขตฯ จะได้ออกตรวจจุดที่มีปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

เขตวังทองหลาง  นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ในวันที่ 19 พ.ย. 60 บริเวณซอยลาดพร้าว 64 แยก 4, 6, 8, 10 และซอยลาดพร้าว 82 วันที่ 20 พ.ย. 60 ซอยสังคมสงเคราะห์ 27โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย เศษวัสดุและป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้า และจัดเก็บวัชพืช เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6976

อ่านเพิ่มเติม...

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 26 พ.ย. 60 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมีการอบรมทบทวนและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฯ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและภัยรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกระเบียบแถว เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตมีนบุรี ให้มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับชมรมแอโรบิครวงผึ้งร่มเกล้า จัดกิจกรรม“ทำบุญลานแอโรบิครวงผึ้งร่มเกล้า” ในวันที่ 19 พ.ย. 60 ณ ลานแอโรบิครวงผึ้งร่มเกล้า สวนสุขภาพเคหะชุมชมร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมบริการ ดังนี้ การตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจภายในสตรี รถทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง สุนัข-แมว บริการตัดผมฟรี

อ่านเพิ่มเติม...

เขตบางแค   นางสุรีย์ วาดเขียน ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรม “จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่” พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในวันที่ 19 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหมู่บ้านพรรณนิการ์ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนนำขยะมูลฝอย เศษวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด มาวางหรือใส่ภาชนะรองรับไว้หน้าบ้านเพื่อให้เขต ไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธี

อ่านเพิ่มเติม...

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ จึงได้จัดทำแผนการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน/สถานศึกษาในพื้นที่เขตสายไหม โดยในวันที่ 22 พ.ย. 60 จะทำการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนณ อนุบาลอมรรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนรวมใจสามัคคี และโรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโรงอาหาร โรงครัว ของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานด้านอาหารสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

อ่านเพิ่มเติม...

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 22 พ.ย. 60 บริเวณชุมชนวัดจันทร์ เขต 2 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีการระบาดอยู่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...

นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 + 6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวไว้ในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 60เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติ นำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอชวนกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยหาบเร่-แผงลอย วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่ม SMEs ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ตลาดประชารัฐ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่ฝ่ายเทศกิจ ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย. 60 เวลา 08.30–16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด 

อ่านเพิ่มเติม...