foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991727
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8598
13904
80324
2789439
385809
503863
2991727

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:07

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 2 จัดอบรม “การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ในวันที่ 21 ก.พ. 61 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมเสนีวงศ์ 1 สำนักงานเขตคันนายาวทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้นอกระบบ สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเครื่องมือในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กยุค 4.0” ให้กับข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ในวันที่ 22-23 ก.พ. 61    ณ ห้องประชุมโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่   ลดปัญหามลพิษและอัคคีภัย ตามนโยบายด้านความปลอดภัยของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เขตฯ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ปลูกต้นดาวกระจายในพื้นที่ จำนวน 1ไร่ บริเวณ ซ.สายไหม 56เพื่อเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ลดมลพิษทางอากาศ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ที่สัญจรผ่าน พร้อมถ่ายรูปความสวยงามของดอกดาวกระจายสีเหลืองอร่ามที่กำลังบานสะพรั่ง เก็บไว้เป็นที่ระลึก

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน ดังนี้

เขตบางกอกใหญ่   นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน ก.พ. 61 ในวันที่ 23 ก.พ. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 กำหนดจัดกิจกรรม “วันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่” ในวันที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านตวงทอง ซ.ศาลธนบุรี 17  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดที่พักอาศัยจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค โดยนำสิ่งของเหลือใช้ที่จะทิ้งดังกล่าวมารวมไว้บริเวณที่ว่างในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตยานนาวา นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่ โดยการล้างทำความสะอาดพื้นภายในลานวัด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดช่องนนทรี ถ.นนทรี

อ่านเพิ่มเติม...

เขตหนองจอก นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสุขลักษณะของสถานที่ปรุงประกอบอาหาร ตรวจความสะอาด ของผู้สัมผัสอาหารและภาชนะ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน ได้บริโภคอาหารที่มีความสะอาดปลอดภัย เวลา 09.00–12.00 น. ดังนี้ วันที่ 19 ก.พ. 61 ณ ร้านนายสิริรัฐ วันที่ 21 ก.พ. 61 บริษัท อีโค่คัลเซอร์วิสแอสโซซิเอชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และร้านชาบูฟอร์ยู และวันที่ 23 ก.พ. 61 ร้านปายค๊อฟ บริษัทวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ จำกัด และร้านแก้เซ็ง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน วรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อให้ตลาดในพื้นที่ถูกต้องด้านสุขลักษณะและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการตลาด และแม่ค้าในตลาดพื้นที่ 40 คน รวม 13 ตลาด 

อ่านเพิ่มเติม...

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค. 58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 58 โดยข้อ 9 กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กวดขันและเร่งรัด จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม 

อ่านเพิ่มเติม...