foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3452094
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
898
6783
72424
3259828
381228
464948
3452094

Your IP: 54.80.217.80
2018-03-24 03:40

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

 

          นายชาติชาย กุละนำพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (ยกเว้นเงินขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชี) โดยการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมกับลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromtPay) ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับประชาชนที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากและมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสังคม หรือเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน อาทิ  เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ เงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากศูนย์บาทได้กับธนาคารไทย 11 แห่ง และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2294 0929 ในวัน และเวลาราชการ 

                                                          -----------------        (ปชส...เขตยานนาวา รายงาน)

 

          เขตดุสิต              นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดเดินรณรงค์ในกิจกรรม          “วันต่อต้านยาเสพติดเขตดุสิต ประจำปี 2560” เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด และเป็นการร่วมแสดงพลังทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สานต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 

          เขตบางเขน นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี             เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำหรับปี 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก และได้ผลิตสื่อรณรงค์ เพื่อแสดงความอาลัยและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบนโยบาย การแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดปริมาณผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรของยาเสพติด เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ในวันที่ 26  มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณลานจอดรถ หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอกซ์ตร้า รามอินทรา และสิ้นสุดที่ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะ แจส รามอินทรา กม.2 จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

            สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

          เขตลาดพร้าว        นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินการกวาดและล้างผิวจราจร ทางเท้า ตะแกรงระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เสาไฟฟ้า สะพานลอยคนข้าม และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงพัฒนาทำความสะอาดวัดและศาสนสถาน พัฒนาทำความสะอาดเส้นทางลัดและที่รกร้างว่างเปล่า ดังนี้ วันที่ 26 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. บริเวณ ถ.นาคนิวาส ถ.สุคนธสวัสดิ์ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม และ ถ.ประเสริฐมนูกิจ วันที่ 27 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หน้าห้างโลตัส สาขาวังหิน และวันที่ 28 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) ถ.ลาดพร้าววังหิน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246

เขตบางซื่อ   นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์  ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการพัฒนา         ทำความสะอาดถนนในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 24-25 มิ.ย. 60 ถ.ประชาราษฎร์สาย 2 / เขตฯ จะพัฒนา         ทำความสะอาดศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานที่สำคัญในพื้นที่ โดยในวันที่ 28 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  วัดบางโพโอมาวาส ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โท. 0 2586 9974 โทรสาร 0 2585 9614

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

          เขตวังทองหลาง    นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ โดยในวันที่ 26 มิ.ย. 60  เวลา 09.00 – 12.00 น. กำหนดตรวจพื้นที่ บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 122 ตั้งแต่ปาก ซ.ลาดพร้าว             ถึงโรงแรมชาลีน่าและซอยคู่ขนาน ซ.ลาดพร้าว 122 โดยตรวจความเรียบร้อยของผิวการจราจร ทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณา           ที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้นไม้สาธารณะ ฝาท่อระบายน้ำ ปัญหาขยะและซากรถ การประกอบกิจการในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต   การขับขี่และจอดรถบนทางเท้า เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2530-1740 ต่อ 6955

อ่านเพิ่มเติม...

 

          นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะในส่วนท้องถิ่น   และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยสร้างโอกาสการค้า และขยายช่องทางการจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เขตฯ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการตลาดชุมชนคนบางเขน ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.– 7 ก.ค. 60              ณ บริเวณภายในสำนักงานเขตบางเขน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้มาติดต่อราชการกับเขตฯ ได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและโดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากผ้าขาวม้า บัวบูชาจากดินไทย เครื่องประดับหินสี ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสาน และกระเป๋าผ้าเส้นสายลายผ้า เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวได้ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2521 0666 ต่อ 5884–5 

                                                          -----------------        (ปชส...เขตบางเขน รายงาน)

 

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองทัพบก โดยกรมกิจการ           พลเรือนทหารบก และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "ส่งเสริมป้องกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ" จัดตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ โดยในวันที่ 28 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-15.00 ณ วัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว ทั้งนี้ มีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง และบริการตัดผมชาย-หญิง

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

          นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน ในวันที่ 26 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ถ.นางลิ้นจี่ จากหน้าห้างสรรพสินค้าท๊อป ซูปเปอร์มาเก็ต ถึงหน้าตลาดนางลิ้นจี่ ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า จุดทิ้งขยะ เครื่องหมายจราจร เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่ถนนนางลิ้นจี่ ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” โดยเน้นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันดูแลพื้นที่ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สะอาดและน่าอยู่อย่างยั่งยืน  

                                                          -----------------        (ปชส...เขตยานนาวา รายงาน)

 

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงละศีลอดแก่ประชาคมชาวมุสลิม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับผู้นำศาสนาอิสลาม และผู้นำชุมชนมุสลิม ตลอดจนประชาคมมุสลิมในพื้นที่เขตประเวศ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาคมมุสลิมในการพัฒนาเขตประเวศ ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ ภายในงานมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมความหมายภาษาไทย การพูดคุยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาคมมุสลิมในการพัฒนาสังคม การอ่านบทขอพร ร่วมรับประทานอาหารละศีลอด และละหมาดมักริบ

                                                          -----------------        (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

 

          นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด แจ้งว่า เขตฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงได้จัดการอบรมการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังวัตถุระเบิด วัตถุต้องสงสัย เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ปฏิบัติงานด้านการกวาด ด้านการเก็บขนมูลฝอย ด้านสวนสาธารณะ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยได้เชิญวิทยากรจากกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการการรักษาความปลอดภัยและแจ้งเหตุวัตถุต้องสงสัย และการปฏิบัติตนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย ในวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด

                                                          -----------------        (ปชส...เขตบางพลัด รายงาน)