foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2410640
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
7322
14916
7322
2281852
308585
439839
2410640

Your IP: 54.163.39.19
2018-01-21 15:44

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

 

          ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจะปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองไฟ (UPS) พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องดับไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 16.00 น. ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดไม่สามารถใช้การได้ ดังนั้น ในวันที่ 24 มิ.ย. 60 ระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบบัตรประจำตัวประชาชน เว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ (ยกเว้นการแจ้งตาย)

                                                          -----------------        (ปชส...เขตวัฒนา รายงาน)

 

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดการเรียนการสอนการทำดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเขตบางพลัด เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เขตฯ จึงขอปเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด ประชาชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ในพื้นที่ และผู้มีจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6189-6190                  

                                                          -----------------        (ปชส...เขตบางพลัด รายงาน)

 

          นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ลงพื้นที่ร่วมตรวจวัดควันดำ-เสียงดัง ร่วมกับและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจของกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ในวัน 23 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. บริเวณ ถ.ร่มเกล้า  ซ.ร่มเกล้า 30-52 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ประกอบการขนส่ง ไม่นำรถที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงมาใช้ อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัด โครงการ “ลาดพร้าวเมืองสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีพอเพียง” เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตลาดพร้าวให้เป็นเขตที่สะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดี มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสร้างความสุข ความเจริญมั่นคงต่อประชาชน ชุมชน และสังคม โดยกิจกรรม ที่จะดำเนินการ ได้แก่ การรณรงค์เก็บผักตบชวาในลำคลองและลำรางในพื้นที่เขต การวัด

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ตามที่กองทัพบกร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคตามปัจจัยเสี่ยง ได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังสุขภาพจากการทำงานและโรคจากการประกอบอาชีพ เขตฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตประเวศและประกอบอาชีพอิสระ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พ่อค้าแม่ค้า ช่างซ่อมรถ,คอมพิวเตอร์ เกษตรกร รับจ้างทั่วไป คนงานก่อสร้าง ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง

อ่านเพิ่มเติม...

 

          นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร (1555) และผ่านช่องทางอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 117 เรื่อง โดยแบ่งเป็น เหตุเดือดร้อนรำคาญ  22 เรื่อง ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 20 เรื่อง ถนนชำรุด 11 เรื่อง น้ำท่วม 11 เรื่อง ปัญหาอาคาร 8 เรื่อง การกระทำผิดในที่สาธารณะ  11 เรื่อง ต้นไม้ สวนสาธารณะ 10 เรื่อง เขื่อน คู คลอง 3 เรื่อง ท่อระบายน้ำ 7 เรื่อง ปัญหาการจราจร 4 เรื่อง ไฟฟ้า 6 เรื่อง  สะพาน 2 เรื่อง การบริหารงานบุคคล 1 เรื่อง และเรื่องร้องทุกประเภทอื่นๆ 1 เรื่อง ซึ่งเขตฯ ได้ตรวจสอบและจัดเจ้าหน้าที่          เข้าดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว หากประชาชนต้องการแจ้งเรื่องร้องทุกข์สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสายไหม โทร. 0 2158 7357 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook : www.facebook.com/saimaidistrict

                                                          -----------------        (ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

 

เขตธนบุรี     นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า ตามที่เขตฯ ได้ดำเนินการเปิดศูนย์อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติดครบทั้ง 10 แห่งในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลด้านยาเสพติดในการเฝ้าระวัง            แจ้งเบาะแส และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเพื่อให้อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด สามารถปฏิบัติหน้าที่        ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์การเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการติดตามช่วยเหลือผู้เสพและผู้ป่วย ในวันที่ 24 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น.           ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทาราม ถ.เทอดไทย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5607 และ 5608

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน         เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตทุกแห่ง ให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนในการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นฯ ดังกล่าว เขตฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการรับแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ บริเวณศูนย์บริการฉับไวใสสะอาดเขตมีนบุรี (BFC) ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น. ในวันทำการ อีกทั้ง ได้กำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อบริการรับแบบสอบถามฯ ในแหล่งชุมชนพื้นที่เขตมีนบุรี ดังนี้ วันที่ 21 มิ.ย. 60

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. กล่าวว่า เขตฯ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เขตฯ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ บริเวณแยกกิ่งแก้ว เขตลาดกระบัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยอันเนื่องจากฝนตกหนัก เช่น น้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง อุบัติเหตุ ความปลอดภัยในอาคาร และป้ายขนาดใหญ่ ได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตลาดกระบัง โทร. 0 2236 7708 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ หรือเศษไม้ต่างๆ ลงในแหล่งน้ำและทางสาธารณะ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หากประชาชนประสงค์จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ หรือตัดแต่งต้นไม้ในบ้านเรือนของตน สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 9013 ในวันเวลาราชการ 

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)