foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3399106
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
9834
9602
19436
3259828
328240
464948
3399106

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-19 15:54

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานเขตมีนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 5,925คน เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจ และนัดหมายรับพระราชทานสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ 7ต.ค. 60 ณ ลานโดม โรงเรียนมีนบุรี ถ.สีหบุรานุกิจ โดยแบ่งเป็น เวลา 09.00น. จัดประชุมจิตอาสาประเภทงานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา และงานขนส่งเพื่อความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้าพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 14 ต.ค.  60 เวลา 14.00 น. วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร วันที่ 21 ต.ค. 60 เวลา 14.00 น. วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร และวันที่ 28 ต.ค. 60 เวลา 09.00 น. วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร และเวลา 14.00 น. สวนหย่อมสมเด็จพระธีรญาณมุนี นอกจากนี้ดำเนินการทำความสะอาดทุกวัน เวลา 08.00–17.00 น. ตลอดเดือน ต.ค. ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และวัดอุภัยราชบำรุง

อ่านเพิ่มเติม...

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนและโรงเรียนให้ได้ผล เขตฯ จึงได้จัดทำแผนฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชน โดยในวันที่ 10 ต.ค. 60 จะดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีบริเวณชุมชนสวนไทร และวันที่ 13 ต.ค. 60 ชุมชนริมคลองพระโขนง จึงขอความร่วมมือกรรมการชุมชนให้ช่วยกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งให้คำแนะนำในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เช่น ปิดฝาตุ่มหรือภาชนะใส่น้ำ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังอยู่

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการเชิงรุก ในรูปแบบการบริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ บริการสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ การให้ความรู้ รวมถึงทักษะต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน โดยในวันที่ 18 ต.ค. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เด็กฯ ฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 3 โซน 8 และวันที่ 25 ต.ค. 60  ณ ศูนย์เด็กฯ หมู่บ้านทิพพาวาส เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์และการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...

เขตลาดพร้าว  น.ส.วนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะร่วมออกตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ตามมาตรการ “ทำได้ ทำทันที” สนับสนุนนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของพล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 ต.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม และซอยแยก  หากประชาชนท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญ ขอให้แจ้งเขตฯ โทร. 0 2539 7780 เพื่อทางเขตฯ จะได้ออกตรวจตามจุดที่ได้รับแจ้งปัญหาดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2539 7780

อ่านเพิ่มเติม...

นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ในวันที่ 6 ต.ค. 60 บริเวณโรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์ และโรงเรียนปัญญาศักดิ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติม...

นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการทิ้งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ เวลา 09.00–12.00 น. โดยในวันที่ 7 ต.ค. 60 บริเวณหมู่บ้านนวศรี และหมู่บ้านศรีชวลา ซ.รามคำแหง 21 วันที่ 8 ต.ค. 60  ซ.รามคำแหง 21 แยก 1 ถึง 15 เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอเชิญชวนประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว นำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ รวมทั้งขยะอันตรายที่ต้องการทิ้งมาตั้งวางไว้หน้าบ้านเรือนหรืออาคารสำนักงานตามวัน เวลา ที่กำหนด

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 10 ต.ค. 60  เวลา 13.30 น. ณ วัดลานบุญ โดยเชิญหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการจัดเตรียมการจัดพิธีดังกล่าวและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตสัมพันธวงศ์   นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดในพื้นที่ ในวันที่ 16ต.ค. 60 เวลา 16.00–20.00น. ณ ตลาดเก่า ทั้งนี้ เพื่อให้ตลาดในพื้นที่  มีความสะอาดสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...