foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1916604
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
7975
13530
21505
1789388
254388
352528
1916604

Your IP: 54.82.79.109
2017-12-18 17:53

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

เขตดอนเมือง  นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดทำโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในพื้นที่ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านเคมีได้แก่ บอแร็กซ์ ฟอร์มาลีน สารกันรา สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สีสังเคราะห์ ไอโอเดทในเกลือผู้บริโภคสารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหาร และตรวจด้านจุลินทรีย์ โดยตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร มือผู้สัมผัสอาหารและภาชนะอุปกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้สัมผัสอาหารและสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้ตามมาตรฐานอาหารสะอาด ถูกอนามัย ไม่มีสารปนเปื้อน เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยจะดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารด้านกายภาพแผงค้าในตลาด การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ตรวจคุณภาพทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test – kit ) และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (Si – 2) รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายอาหารและประชาชนทั่วไป ให้คำปรึกษาด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านอาหารที่ตลาดโกสุม ในวันที่ 12 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2565 9407

เขตมีนบุรี  นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 13 ก.ค. 60 ลงสุ่มตรวจฯ ณ ตลาดนัดร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

                                                          -----------------        (ปชส...เขต  รายงาน)

นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2560 จำนวน 122,670,000 บาท  ฝ่ายรายได้สามารถจัดเก็บรายได้ภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60 ปรากฏว่า มีผู้ยื่นแบบชำระภาษี  3 ประเภท รวม 9,536 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 97,546,915.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.52% ของประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2560  ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,452 ราย จำนวน 86,230,164.97 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 4,385 ราย จำนวน 2,001,138.95 บาท และภาษีป้าย 1,699 ราย จำนวน 9,315,611.58 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรายได้ โทร. 0 2421  0939 ต่อ 7320, 0 2444 0505  โทรสาร 0 2444 0505

                                                          -----------------        (ปชส...เขตหนองแขม  รายงาน)

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การบริหารเงินออมครอบครัว ในวันที่ 7 ก.ค. 60 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ตลาดวัดลานบุญ ถ.ลาดกระบัง โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมวินัยการออม ให้บริการตรวจสุขภาพทางการเงิน แนะนำการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การวางแผนการใช้จ่ายเงิน ผู้ที่สนใจสามารถขอคำปรึกษาได้ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว สำนักงานเขตลาดกระบัง โทร. 0 2326 9149 ต่อ 6896

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง  รายงาน)

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 6 ก.ค. 60 เวลา 09.30–12.00 น. บริเวณ ซ.คู้บอน 25 ช่วงท้ายซอย ซ.คู้บอน 27 และ ถ.กาญจนาภิเษก ทั้งนี้ เพื่อตรวจตรา และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน  ร่วมเสนอความคิดเห็น ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

                                                          -----------------        (ปชส...เขตบางเขน  รายงาน)

 สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตสวนหลวง ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนปฏิบัติงานล้างตู้โทรศัพท์สาธารณะ/ที่พักผู้โดยสารและตัดแต่งชาดัดบนทางเท้า ในวันที่ 7 ก.ค. 60 เวลา 09.00–13.00 น. บริเวณ  ถ.พัฒนาการ ถ.พระรามเก้า ถ.ศรีนครินทร์ ถ.รามคำแหง ทางพิเศษหมายเลข 7 (ถ.มอเตอร์เวย์) และ ถ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารโรงครัวของวัดในพื้นที่ เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของสำนักงานเขตภาษีเจริญ (Best Service) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคของพระสงฆ์ บุคลากรในวัด และประชาชนทั่วไปที่มาทำบุญ ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอาคารทิ้งร้างและที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า พร้อมกำหนดจุดตรวจของสายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตราเฝ้าระวังภัยเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลม ที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารหรือที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการเชิงรุก ในรูปแบบการบริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ บริการสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ การให้ความรู้ รวมถึงทักษะต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน ในวันที่ 17 ก.ค. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เด็กฯ ชุมชนทองคำอุปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม...

นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันต์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรม “วันทิ้งของเหลือใช้และเก็บขยะชิ้นใหญ่” ประจำเดือน ก.ค. 60 เวลา 08.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 9 ก.ค. 60 ณ ซ.วชิรธรรมสาธิต 62-64 วันที่ 16 ก.ค. 60 ซ.สุขุมวิท 64/1 แยก 1, 3, 5, 2, 4, 4-1, 4-2 วันที่ 23 ก.ค. 60 หมู่บ้านรังสิยา ซ.ปุณณวิถี 22 ชุมชนสองพี่น้อง ซ.ปุณณวิถี 27

อ่านเพิ่มเติม...