ลาดกระบังตรวจเข้มคุณภาพอาหารในพื้นที่

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 มี.ค. 61 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวลากล้อ เรือนริมน้ำ ร้านชายสี่บะหมี่เกี๊ยว แอร์พอร์ต ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยจะมีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันโรคเกี่ยวกับอาหาร

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร.0 2326 9008

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner