ราษฎร์บูรณะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ในวันที่ 16 มี.ค. 61 บริเวณโรงเรียนอนุบาลแสงอารี โดยให้บริการฟรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2428 4884 ต่อ 6819-20

                                                                        -----------------       (นิตยา...เขตราษฎร์บูรณะ รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner