ยานนาวาจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับวัดด่าน และสภาวัฒนธรรมเขตยานนาวา กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อีกทั้งเป็นการให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์และเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยกำหนดจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 22 เม.ย. 61      ณ วัดด่าน จำนวน 75 รูป โดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 7–18 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มี.ค. 61 ณ วัดด่าน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2295 0929                                                                             

                                                                       -----------------       (ปชส...เขตยานนาวา รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner