คลองสานและวัฒนาจัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

เขตคลองสาน  นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 28 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน พร้อมลดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และสัตว์เลี้ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับวันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 10.00-12.00 น. บริเวณชุมชนชาวประชาท่าดินแดง และวันที่ 16 มี.ค. 61 ชุมชนซอยจำเริญ จึงขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว มารับบริการฉีดวัคซีน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2437 5279 ต่อ5067-8

เขตวัฒนา นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 (วัดธาตุทอง) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงตามชุมชนและสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ เวลา 10.00-12.00 น.สำหรับวันที่ 15 มี.ค. 61 ณ ชุมชนนวลน้อย นวลจิตเหนือและใต้ และวันที่ 16 มี.ค. 61 ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ จึงขอเชิญชวนชาวชุมชน นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ ตามวัน เวลา และชุมชนดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2381 3943

                                                                        -----------------       (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner