หนองแขมแจ้งการจัดเก็บภาษี เดือน ต.ค. 60 – ก.พ. 61

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายรายได้ ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2561 รวม 125,670,000 บาท สามารถจัดเก็บรายได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 60 – ก.พ. 61  ปรากฏว่ามีผู้ยื่นแบบชำระภาษี 3 ประเภท รวม 5,604 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 39,715,336.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.60 ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,633 ราย 35,706,246.53 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 3,263 ราย 1,563,682.10 บาท และภาษีป้าย 708 ราย 2,445,408.10 บาท

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรายได้ โทร. 0 2421 0939 ต่อ 7320, 0 2444 0505  โทรสาร 0 2444 0505

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตหนองแขม รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner