หนองจอกชวนนำขยะแลกต้นไม้

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ขึ้น ในวันที่ 16 มี.ค. 61 เวลา 09.00–14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตหนองจอก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำขยะรีไซเคิล มาแลกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  โทร. 0 2543 2086

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตหนองจอก รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner