บางเขนและมีนบุรีบริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่

เขตบางเขน  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน (กรุงเทพมหานคร) กำหนดแผนออกให้บริการทำบัตรประชาชนด้วยรถบริการเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำบัตรประชาชน (ยกเว้น ในกรณีบัตรหายหรือทำบัตรครั้งแรกเกินกำหนด) โดยประชาชนที่สนใจสามารถมารับบริการระหว่างวันที่ 17–18 มี.ค. 61 เวลา 10.00–15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเพลินนารี มอลล์ แขวงท่าแร้ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2521 0666 ต่อ 5860-62

เขตมีนบุรี  นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน (กรุงเทพมหานคร) กำหนดแผนออกให้บริการทำบัตรประชาชนด้วยรถบริการเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 26-30 มี.ค. 61 เวลา 10.00-15.30 น. บริเวณศาลาเอนกประสงค์เคหะชุมชนรามคำแหง  ถ.รามคำแหง โดยให้บริการ 1.ทำบัตรประจำตัวประชาชน (ยกเว้น ในกรณีบัตรหายหรือทำบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 16 ปี) 2.คัดและรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร (ทะเบียนบ้าน) 3.คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน และ 4.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานบริการทางทะเบียน โดยประชาชนที่สนใจสามารถมารับบริการได้ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2914 5833, 0 2540 7155

                                                                        -----------------       (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner