หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

เขตคลองสาน  นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 18 มี.ค. 61 บริเวณชุมชนสารภี 1 และชุมชนสวนสมเด็จย่า และวันที่ 25 มี.ค. 61 ชุมชนท่าดินแดง 14-16 และชุมชนซอยเจริญนคร 24/1 จึงขอเชิญชวนผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าวนำขยะชิ้นใหญ่ มาวางตั้งไว้บริเวณหน้าถนนและจุดพักขยะ เพื่อเขตฯ จะได้นำไปทิ้งทำลายให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073

เขตทวีวัฒนา  นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 18 มี.ค. 61 บริเวณหมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ ถ.กาญจนาภิเษก และวันที่ 25 มี.ค. 61  หมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16,17 ถ.บรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) จึงขอให้ประชาชนนำสิ่งของชิ้นใหญ่ดังกล่าวมาวางไว้หน้าบ้าน เพื่อเขตฯ ดำเนินการจัดเก็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2441 4973 ต่อ 5525-5526

เขตวังทองหลาง  นายวุฒินันท์ ญาณวารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการ  ทิ้งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ เวลา 09.00–12.00 น. โดยในวันที่ 17 มี.ค. 61 กำหนดจัดเก็บของเหลือใช้ฯ บริเวณชุมชนเทพลีลา ซ.รามคำแหง 39 และวันที่ 18 มี.ค. 61 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซ.รามคำแหง 39 เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอเชิญชวนเจ้าของอาคารบ้านเรือนทุกหลังที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนดังกล่าว จัดเก็บรวบรวมเศษวัสดุและสิ่งของต่างๆ นำมาวางตั้งรวมไว้บริเวณที่ว่างในชุมชน เพื่อเขตฯ จะได้นำไปทำลายให้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

                                                                        -----------------       (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner