สวนหลวงจัดเก็บป้ายขนาดเล็กในพื้นที่

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้ง เขตฯ ได้มอบหมายฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดฯตรวจสอบแนะนำ กวดขันและจัดเก็บการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณทางเดินเท้าทั่วพื้นที่ เช่น ป้ายโฆษณาขายบ้าน ป้ายแสดงสินค้า ป้ายของบริษัทร้านค้าที่รุกล้ำบนทางเท้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นหรือบริเวณป้ายรถเมล์ ในวันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00–13.00 น. ณ ถ.พัฒนาการ ถ.อ่อนนุช ถ.ศรีนครินทร์ ถ.พระรามเก้า

                                                          -----------------        (ปชส...เขตสวนหลวง รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner