หลายเขตนัดทิ้งนัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่

เขตบางซื่อ  นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน   ที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เขตฯ จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ในวันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 25 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2586 9974 โทรสาร 0 2585 9614

เขตยานนาวา   นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวากทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ โดยการล้างทำความสะอาด ถนน ทางเท้า จุดพักขยะ เครื่องหมายจราจร สะพานลอยคนข้าม เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 09.00-12.00 น. โดยวันที่ 17 ก.พ. 61 ถ.ยานนาวา จากหน้าโรงปูนดอกบัวแดง และวันที่ 18 ก.พ. 61 สะพานลอยคนข้ามหน้าตลาดครูหวี ถนนพระรามที่ 3

เขตสวนหลวง  นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมนัดทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำความสะอาด อาคารบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย ในวันที่ 17 ก.พ. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง ซ.สงบสุข ถ.ศรีนครินทร์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องในชุมชนดังกล่าวนำสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ออกมาวางตั้งบริเวณหน้าบ้านพักอาศัยของท่านตามวันเวลาที่แจ้ง เพื่อเขตฯ จะดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไปโดยไม่คิดค่าบริการ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

เขตลาดพร้าว  นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมมูลฝอยชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิลและวัสดุอลูมิเนียม นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลา 09.00 น. ในวันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา ถ.โชคชัย 4 หากประสงค์จะสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน (ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการ ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท) โปรดแจ้งล่วงหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2539 8246

                                                          -----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner