หลายเขตออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

เขตสาทร  นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจพื้นที่และพบปะประชาชน เพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ผิวจราจร ทางเท้า ป้ายต่างๆ ของทางราชการชำรุด การปลูกต้นไม้  การตัดแต่งต้นไม้ ฝาท่อ ตะแกรงระบายน้ำ ขยะ และซากรถ ปล่อยน้ำเสียลงในคู คลอง แม่น้ำ ท่อระบายน้ำ การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย การตรวจจุดอ่อนน้ำท่วม ในวันที่ 15 ก.พ. 61 เวลา 09.30 น. เริ่มต้นแยกจันทน์-ถ.นราธิวาสฯ (แยกทีพีไอ) ตรงไป ถ.นราธิวาสฯ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จันทน์เก่า เลี้ยวซ้ายไปตาม ถ.นางลิ้นจี่ เลี้ยวซ้ายที่แยกข้างเทคนิคกรุงเทพ เข้า ซ.นราธิวาสฯ 17 ผ่านศูนย์กีฬาฯ ทะลุออก ซ.นราธิวาสฯ 15 เลี้ยวซ้ายไปตาม ถ.นราธิวาสฯ สิ้นสุดที่แยกจันทน์–นราธิวาสฯ (แยกทีพีไอ)

เขตดุสิต  นางสาวพัชรี เอี่ยมกมลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต  กทม. กล่าวว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่พบเจอทันที ในการตรวจจะเน้นจุดที่มีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนน ตรอก ซอย เมื่อพบปัญหา เช่น วัสดุตั้งกีดขวางทางสัญจร ขยะตกค้าง ซึ่งสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ หน่วยเฉพาะกิจจะดำเนินการแก้ไขในทันที หากเป็นปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ประปาหัวแดง ตู้โทรศัพท์ ฯลฯ เขตฯ จะประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไข ในวันที่ 19 ก.พ. 61 บริเวณ ถ.นครราชสีมา จากแยกร่วมจิตต์ถึงแยกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เขตลาดพร้าว นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะร่วมออกตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.สุคนธสวัสดิ์และซอยแยก หากประชาชนท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญ ขอให้แจ้งเขตฯ โทร. 0 2539 7780 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2539 7780

                                                          -----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner