สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตยานนาวา  นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ โดยการล้างทำความสะอาด ถนน ทางเท้า จุดพักขยะ เครื่องหมายจราจร สะพานลอยคนข้าม เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับวันที่ 17 ก.พ. 61 ถ.ยานนาวา จากหน้าโรงปูนดอกบัวแดง และวันที่ 18 ก.พ. 61 สะพานลอยคนข้ามหน้าตลาดครูหวี ถ.พระรามที่ 3

เขตสาทร  นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดพัฒนาศาสนสถานในพื้นที่  สำหรับวันที่ 15 ก.พ. 61 เวลา 14.00–16.00 น. ณ วัดลุ่มเจริญศรัทธา โดยดำเนินการล้างทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย   ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริเวณโดยรอบ ศาสนสถาน โบราณสถานให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม เป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี

เขตบางนา   นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าวว่า เรียบร้อย เขตฯ กำหนดวันพัฒนาทำความสะอาดที่ว่างริมทาง เพื่อให้ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 17 ก.พ. 61 บริเวณ ซ.ลาซาล 52 และวันที่ 21 ก.พ. 61 ซ.บางนา–ตราด 19 เชื่อมต่อ ซ.อุดมสุข 42 และ ซ.อุดมสุข 58 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตลาดกระบัง   นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอย โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและถากหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีสิ่งแวดล้อมดี เวลา 09.00-18.00 น. โดยในวันที่ 17 ก.พ. 61 บริเวณ ซ.ลาดกระบัง 9/1 และ ซ.ลาดกระบัง 38/3-2 และวันที่ 18 ก.พ. 61 ซ.ร่มเกล้า 17 และ ทางเข้าวัดปากบึง

                                                          -----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner