มีนบุรีประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน ก.พ. 61

นายไพโรจน์  จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมกรรมการชุมชนเขตมีนบุรี ประจำเดือน ก.พ. 61 ในวันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อแจ้งนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข่าวสารทางราชการ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จึงขอให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                          -----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner