หลายเขตเตือนอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

ด้วยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 16 ก.พ. 61 ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมทั้งเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษ ตลอดจนสถานประกอบการและโรงงานต่างๆ จะปิดทำการเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน และอาจเกิดอัคคีภัยจากการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ย่านชุมชนไทยเชื้อสายจีนและย่านชุมชนที่มีบ้านเรือนลักษณะเป็นไม้เก่าและแออัดหนาแน่น

กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน อันเกิดจากการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง จะต้องใช้ความระมัดระวัง

โดยต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่ง และขอให้ดูแลธูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง มีลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้ว ก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิทซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว หลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาหาร ต้องไม่ลืมปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน และหมั่นบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เขตธนบุรี   นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า หากประชาชนพบเห็นหรือประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 199 สถานีดับเพลิงตลาดพลู โทร. 0 2466 1794 สถานีดับเพลิงธนบุรี โทร. 0 2465 3015-6 หรือที่สำนักงานเขตธนบุรี โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5611 ตลอด 24 ชั่วโมง

เขตสายไหม  นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. แจ้งว่า หากประชาชนในพื้นที่พบเห็นเหตุเพลิงไหม้สามารถแจ้งได้ที่ สถานีดับเพลิงย่อยเขตสายไหม โทร. 0 2158 7349 ต่อ 7293 หรือโทร. 199

เขตลาดกระบัง  นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า หากท่านพบเห็นเหตุเพลิงไหม้      ให้แจ้งสายด่วน โทร.199 สถานีดับเพลิงลาดกระบัง โทร.0 2326 9770 หรือขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำของสำนักงานเขตลาดกระบัง โทร.0 2326 9013, 0 2326 7708, 0 2326 7709

เขตวัฒนา    นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า หากประสบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วนดับเพลิง 199 หรือที่สำนักงานเขตวัฒนา โทร. 0 2391 4155 โดยแจ้งสถานที่เกิดเหตุพร้อมข้อมูลการเดินทาง เพื่อให้หน่วยดับเพลิงเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที

                                                          -----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner