ดุสิตรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

นางสาวพัชรี เอี่ยมกมลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุง สัตว์และแมลงนำโรค พร้อมระชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยในวันที่ 16 ก.พ. 61 ณ ชุมชนซอยสีคาม และวันที่ 19 ก.พ. 61  ชุมชนซอยโซดา ซึ่งเป็นการออกให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อความสุขและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2243 0895 หรือ 0 2243 5311 ต่อ 5421

                                                          -----------------        (ปชส...เขตดุสิต รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner