ลาดกระบังตรวจเข้มคุณภาพอาหารในพื้นที่

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 ก.พ. 61 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย เค เอฟ ซี สาขาเดอะพาซิโอ พิซซ่าฮัท สาขาลาดกระบัง (หัวตะเข้) พิซซ่าฮัท สาขาพาซิโอ ลาดกระบัง ริมสวน เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยจะมีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันโรคเกี่ยวกับอาหาร

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2326 9008

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner