มีนบุรีตรวจเข้มการสุขาภิบาลอาหาร มุ่งสู่เมืองอาหารปลอดภัย

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการดูแลด้านการสุขาภิบาลอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย” โดยเขตฯ ได้จัดแผนลงพื้นที่ตรวจเข้มด้านการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจสุขลักษณะด้านการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการ ในวันที่ 19-20 ก.พ. 61 บริเวณถนนรามอินทรา ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสามวา และถนนนิมิตใหม่

โดยดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ทั้งด้านกายภาพ คือ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องใช้ ให้มีความสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐาน และด้านการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร วัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้ปลอดจากสารเคมีอันตราย 4 ชนิด คือ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค และสารฟอร์มาลีน ตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง และท้องเสีย รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบครอบคลุมถึงผู้สัมผัสอาหาร เช่น ผู้ปรุงอาหารหรือผู้ค้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และทำให้กรุงเทพมหานครเป็น “เมืองปลอดโรค อาหารปลอดภัย”  

                                                          -----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner