มีนบุรีและภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เขตมีนบุรี  นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมี และแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 16 ม.ค. 61 ณ ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์ และวันที่ 18 ม.ค. 61 ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ โดยเขตฯ ได้จัดแผนรณรงค์ และให้คำแนะนำเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2914 5834

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 18ม.ค. 61   ณ ชุมชนจันทรังษี เขตภาษีเจริญ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565ต่อ 6618-6619

                                                 -----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner