ยานนาวาจัดระเบียบ ถ.นราธิวาสฯ ด้วยการ 5 ไม่

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดระเบียบทางเท้า ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นถนนโครงการ 5 ไม่ ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการสร้างวัฒนธรรมการใช้ทางเท้าและรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากการลงพื้นที่พบว่าทางเท้าถนนทั้งสองฝั่งในพื้นที่ มีการจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า หาบเร่แผงลอย ติดป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยลงบนที่สาธารณะหรือทิ้งไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ตั้งวางกระถางต้นไม้หรืออื่นๆ กีดขวางทางสัญจรของประชาชน

จึงขอความร่วมมือผู้เป็นเจ้าของอาคาร ผู้อาศัย ผู้ขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าบริเวณ ถ.นราธิวาสฯ ทั้งสองฝั่ง  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยการ 1. ไม่จอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้า 2. ไม่ตั้งวางหาบเร่แผงลอยหรืออุปกรณ์การค้าใดๆ บนทางเท้า 3. ไม่ติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตบนทางเท้าและที่สาธารณะ 4. ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยลงบนทางเท้า ที่สาธารณะ หรือไม่เป็นเวลาที่กำหนดที่จุดทิ้งขยะ และ 5. ไม่ตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งอื่นใดๆ บนทางเท้า ทั้งนี้ หากตรวจพบหรือมีผู้แจ้งเบาะแสการกระทำที่ฝ่าฝืน จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

                                                 -----------------        (ปชส...เขตยานนาวา รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner