ลาดกระบังส่งเสริมเยาวชนโรงเรียนวัดลาดกระบังคัดแยกขยะ

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจส่งเสริมการคัดแยกขยะใน 14 กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ในวันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 10.00-11.00 น. ณ โรงเรียนวัดลาดกระบัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องของการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คัด แยก ทิ้งให้ตรงถัง และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนอีกด้วย

                                                 -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner