ภาษีเจริญรณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่และของเหลือใช้

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 กำหนดจัดกิจกรรม “วันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่” ในวันที่ 21 ม.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนหลังวัดรางบัว ซ.เทิดไท 75 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกขยะมูลฝอย และตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดที่พักอาศัยจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค โดยนำสิ่งของเหลือใช้มารวมไว้บริเวณที่ว่างในชุมชน

ซึ่งเขตฯ จะดำเนินการจัดเก็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6624-6625

                                                 -----------------        (ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner