บางซื่อประชุมกรรมการชุมชน

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน ม.ค. 61 ในวันที่ 29 ม.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เพื่อแจ้งนโยบายของผู้บริหาร รับฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ

                                                           -----------------        (วรรษมน...เขตบางซื่อ รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner