มีนบุรีตรวจเข้มการสุขาภิบาลอาหาร มุ่งสู่เมืองอาหารปลอดภัย

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการดูแลด้านการสุขาภิบาลอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย”  โดยเขตฯ ได้จัดแผนลงพื้นที่ตรวจเข้มด้านการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการทั่วพื้นที่เขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจสุขลักษณะ  ด้านการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการ ในวันที่ 16-17 ม.ค. 61 บริเวณ ถ.ราษฎร์อุทิศ ถ.สามวา ถ.นิมิตใหม่ และ ถ.ร่มเกล้า

โดยดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ทั้งด้านกายภาพ คือ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องใช้ ให้มีความสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐาน และด้านการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร วัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้ ให้ปลอดจากสารเคมีอันตราย 4 ชนิด คือ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค และสารฟอร์มาลีน ตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง และท้องเสีย รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบครอบคลุมถึงบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร เช่น ผู้ปรุงอาหาร หรือผู้ค้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และทำให้กรุงเทพมหานครเป็น “เมืองปลอดโรค อาหารปลอดภัย”  

                                                 -----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner