หนองแขมจัดโครงการ “การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชนพื้นที่ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง”

นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า ฝ่ายทะเบียน จัดทำโครงการ “การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชนพื้นที่ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง” เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ไม่สามารถหรือไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบัตรประชาชนได้ด้วยตนเอง ในกรณีต่างๆ เช่น การทำบัตรครั้งแรก บัตรเดิมหมดอายุ  บัตรเดิมหาย บัตรเดิมชำรุด หรือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเขตฯ จัดรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยจากชุมชน เพื่อมาทำบัตรที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองแขม ถึงที่พัก ระหว่างวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 13.00–16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 61

เขตฯ ขอความร่วมมือประธานชุมชนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่มีความประสงค์ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน แต่ไม่สามารถเดินทางมาทำบัตรด้วยตนเองได้ แจ้งรายชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลให้สำนักงานเขตฯทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการให้ตามความประสงค์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน  โทร. 0 2421 0939 ต่อ 7310-7313, 0 2421 1535 โทรสาร  0 2444 2442

                                                 -----------------        (ปชส...เขตหนองแขม รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner