ลาดกระบังตรวจเข้มหวั่นคุณภาพอาหารไร้มาตรฐาน ปี 2561

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 ม.ค. 61 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ทรู คอฟฟี่ ร้านทิ้งสมอง ร้านส้มตำป้าจิตรCoffee World ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยจะมีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันโรคเกี่ยวกับอาหาร

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร.0 2326 9008       

                                                 -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner