สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตดุสิต  นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งกำหนดแผนการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ล้างทางเท้า ช่องตะแกรงรองรับน้ำและรางวี ในถนนและซอยต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 16 ม.ค. 61 ณ ชุมชนสันติสุขและซอยแฟลตอาคารสงเคราะห์ วันที่ 17 ม.ค. 61 ณ ชุมชนสามเสน 22-26 และวันที่ 18 ม.ค. 61 ชุมชนสามเสน 21-23 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983

เขตธนบุรี   นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนี้ วันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 05.00– 13.00 น. ล้างทางเท้า ขอบคันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำฝนและจุดพักขยะโดยรอบบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เวลา 08.30-12.00 น. พัฒนาชุมชนกุฎีจีน วันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 05.00–13.00 น. ล้างทางเท้า ขอบคันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำฝนถ.เทอดไทย ฝั่งขาออก จากสามแยกบางยี่เรือถึงสะพานข้ามคลองบางไส้ไก่ และล้างจุดพักขยะชุมชนสวนพลู เวลา 08.30-12.00 น. พัฒนาชุมชนเกื้อวิทยา วันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 05.00–13.00 น. ล้างทางเท้า ขอบคันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำฝนและจุดพักขยะ ถ.เทอดไทยฝั่งขาเข้าจากใต้สะพานตลาดพลูถึงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ เวลา 08.30-12.00 น. พัฒนาชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624 และ 5625

เขตบางนา   นางผาสุข ลัดพลี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าวว่า เขตฯได้กำหนดวันพัฒนาทำความสะอาดที่ว่างริมทาง เพื่อให้เขตฯ เป็นเขตที่น่าอยู่ ร่มรื่น สวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 24 ม.ค. 61บริเวณเกาะกลาง ถ.บางนา-ตราด ฝั่งขาออก ตั้งแต่เสาตอม่อที่ 03/09 ถึง เสาตอม่อที่ 03/24 และวันที่ 27 ม.ค. 61 บริเวณเกาะกลาง ถ.บางนา–ตราด ฝั่งขาออก ตั้งแต่เสาตอม่อที่ 04/01 ถึง เสาตอม่อที่ 04/16 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

                                                 -----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner