สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตสัมพันธวงศ์  นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โดยดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดในพื้นที่ โดยในวันที่ 15ม.ค. 61 เวลา 16.00–20.00น. ณ ตลาดเก่า เพื่อให้ตลาดในพื้นที่ มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

เขตบางเขน  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้รณรงค์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เวลา 09.00–12.00 น. โดยในวันที่ 13 ม.ค. 61 ล้างทำความสะอาดผิวการจราจรและทางเท้า ถังขยะ ตู้โทรศัพท์ ป้ายรถประจำทาง ตู้ไปรษณีย์ และช่องตะแกรงระบายน้ำ บริเวณ ถ.พหลโยธิน ตั้งแต่งเวียนอนุสาวรีย์บางเขน ถึงเชิงสะพานสุกรนาคเสนีย์ (ขาออก) ถ.แจ้งวัฒนะ เชิงสะพานประดิษฐ์กลกาล (ขาเข้า) ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน และวันที่  14  ม.ค. 61 พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ (เศษหิน ดิน ทราย) บริเวณอุโมงค์ราบ 11 และวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน บริเวณ ถ.วัชรพล ตั้งแต่แยกไฟแดง ถึงสุดเขตคลองตาเร่ง ริมทางเท้า ถ.รามอินทรา ทั้ง 2 ฝั่ง

เขตยานนาวา  นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งข่าว เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ด้วยการทำความสะอาดถนน ทางเท้า ลานกีฬา และเครื่องหมายจราจร เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 14 ม.ค. 61 ถ.จันทน์ จากหน้าร้านอาหารเพ็ญ วันที่ 15 ม.ค. 61 ถ.สาธุประดิษฐ์ จากจุดพักขยะปากซอยสาธุฯ 5 และวันที่ 16 ม.ค. 61 ทำความสะอาดลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ 2/ เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่ ด้วยการทำความสะอาดพื้นภายในลานวัด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 17 ม.ค. 61 ณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม ถ.สาธุประดิษฐ์ และวันที่ 18 ม.ค. 61 วัดทองบน ถ.พระรามที่ 3

เขตหนองแขม  นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดทางเท้า ในวันที่ 8 ม.ค. 61 เวลา 09.00-12.00น. ดังนี้ ตลาดหน้า ซ.เพชรเกษม 77หน้าศูนย์การค้านครเพชรเกษม หน้าบริษัทนันยาง หน้าตลาดสมพรชัย หน้าปาก ซ.เพชรเกษม79หน้าวัดอุดมรังสี หน้า ซ.เพชรเกษม110ถึงมหาวิทยาลัยเอเชียฯ หน้าตลาดศูนย์การค้าหนองแขมหน้าหมู่บ้านหรรษา ถ.มาเจริญ (ซ.เพชรเกษม 81) ถ.พุทธมณฑลสาย 3หน้าสถานีดับเพลิง หน้าตลาดอุ่นเรือน–หมู่บ้านพร้อมชัย / เขตฯ ปฏิบัติงานพัฒนาศาสนสถาน โบราณสถานและสถานที่สำคัญในพื้นที่ โดยในวันที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 09.00-12.00น. ณ วัดวงษ์ลาภาราม  สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 0939ต่อ 7323-7325 โทรสาร. 0 2421 1405 

เขตบางนา นางผาสุข ลัดพลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าวว่า การพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อให้เขตฯ เป็นเขตที่น่าอยู่ ร่มรื่น สวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยในวันที่ 24 ม.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณเกาะกลาง ถ.บางนา–ตราด ฝั่งขาออก ตั้งแต่เสาตอม่อที่ 03/09 ถึง เสาตอม่อที่ 03/24  และวันที่ 27 ม.ค. 61 เกาะกลาง ถ.บางนา-ตราด ฝั่งขาออกตั้งแต่เสาตอม่อที่ 04/01 ถึง เสาตอม่อที่ 04/16 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

-----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner