ภาษีเจริญจัดประชุมศูนย์ อปพร.เขตภาษีเจริญ

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมศูนย์ อปพร.เขตภาษีเจริญในวันที่ 24 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตภาษีเจริญ ชั้น 2 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของ อปพร.เขตภาษีเจริญ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกศูนย์ อปพร.เขตภาษีเจริญ ได้รับทราบ จึงขอเชิญชวนสมาชิก อปพร.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6609 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (กรรณิการ์...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner