สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตคลองสาน  นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ทางสาธารณะและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณวัดทองนพคุณและโรงเรียนวัดทองนพคุณ เศวตร เวลา 14.00-16.30 น. วัดเศวตฉัตร วรวิหารและโรงเรียนวัด วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น.  ถ.ลาดหญ้า บริเวณไฟแดงท่าดินแดง–แยกคลองสาน เวลา 14.00-16.30 น. สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพื่อให้ถนนทุกสายมีความสะอาด และปลอดภัย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073

เขตบางนา   นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าว เขตฯ และจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดที่ว่างริมทาง เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 17 พ.ย. 60 บริเวณปาก ซ.บางนา – ตราด 52 และบริเวณ     ปาก ซ.บางนา–ตราด 54 และวันที่ 18 พ.ย. 60 ซ.สุขุมวิท 68 (ซ.โสภณ) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตคลองเตย  นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุเหลือใช้ และป้ายโฆษณาต่างๆ ในพื้นที่ เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 20 พ.ย. 60 บริเวณ ถ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ ชุมชน 70 ไร่ ถ.พระรามที่ 4 ซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ซ.รูเบีย ซ.บาร์โบส 1-2 วันที่ 21 พ.ย. 60 ชุมชน 70 ไร่ ถ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ ชุมชนล็อค 4-5-6 ถ.สุขุมวิท 50 ซ.อารีย์รัตน์ ซ.สามทหาร ซ.แสนสุข ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ ตั้งแต่หลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพถึงแยกเกษมราษฎร์ วันที่ 22 พ.ย. 60 ชุมชนวัดคลองเตยใน 1-2-3 ถ.สุขุมวิท 50 วัดสะพาน ถ.สุขุมวิท 26-30 วันที่ 23 พ.ย. 60 ถ.เชื้อเพลิง ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ (ปานชัย) ถ.พระรามที่ 4 ชุมชนภูมิจิตร ชุมชนปิยะวัชร และวันที่ 24 พ.ย. 60 ถ.พระรามที่ 3 ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ (เอเชีย) ถ.พระรามที่ 4 ชุมชนแสนสุข-แสนสบาย

เขตบางรัก   น.ส.ภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ด้วยการล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า จุดพักขยะ ป้ายสัญญาณจราจรและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 16 พ.ย. 60 ถ.สีลม (ขาออก) ตั้งแต่แยกบางรัก-ซ.สีลม 20 วันที่ 17 พ.ย. 60 ถ.สุรวงศ์ ตั้งแต่แยกนเรศ-แยกสุรวงศ์ และวันที่ 18 พ.ย. 60 ถ.ศาลาแดง และ ซ.ศาลาแดง 1 

เขตวังทองหลาง   นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ สำหรับวันที่ 17 พ.ย. 60 บริเวณ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม และริมคลองแสนแสบ และวันที่ 18พ.ย. 60 ซ.ลาดพร้าว 110 แยก 1-4 โดยการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย เศษวัสดุและป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้า และจัดเก็บวัชพืช เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6976

เขตบางซื่อ   นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่าเขตฯ จะดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดถนน ในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยในวันที่ 18-19 พ.ย. 60 ถ.ประชาราษฎร์สาย 2 และวันที่ 25-26 พ.ย. 60 ถ.ประชาชื่น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2586 9974 โทรสาร 0 2585 9614

เขตยานนาวา  นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนล้างทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ราวรั้วเหล็ก เครื่องหมายจราจร และลานกีฬา เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 19 พ.ย. 60 ถ.จันทน์ จากหน้าร้านอาหารเพ็ญ วันที่ 20 พ.ย. 60 ถ.สาธุประดิษฐ์  จากจุดพักขยะปากซอยสาธุประดิษฐ์ 39 และวันที่ 21 พ.ย. 60 ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ 2 ถ.พระรามที่ 3

เขตลาดกระบัง  นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอย โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและถากหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีสิ่งแวดล้อมดี เวลา 09.00-18.00 น. โดยในวันที่ 18 พ.ย. 60 ถ.พัฒนาชนบท 2 และ ถ.พัฒนาชนบท 3 แยก 2 และวันที่ 19 พ.ย. 60 วัดลานบุญ และวัดขุมทอง

เขตบางเขน  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน เก็บกวาดใบไม้ สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงาม โดยการล้างทำความสะอาด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของรกรุงรังต่างๆ และตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษา (พรวนดิน, ใส่ปุ๋ย) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันที่  16 พ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณวัดไตรรัตนาราม แขวงอนุสาวรีย์ / เขตฯ รณรงค์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยในวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. ล้างทำความสะอาดผิวการจราจรและทางเท้า ถังขยะ ตู้โทรศัพท์ ป้ายรถประจำทาง ตู้ไปรษณีย์ และช่องตะแกรงระบายน้ำ บริเวณ ถ.รามอินทรา ถ.ลาดปลาเค้า ถนนทางลัดเชื่อมพหลโยธิน –  ลาดปลาเค้า ถ.พหลโยธิน จากคลองบางบัวถึงคลองถนน

                                                          -----------------        (ปชส...เขต  รายงาน)

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner