หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่

เขตคลองสาน นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เวลา 09.00-12.00 น. ในวันที่ 19 พ.ย. 60 บริเวณชุมชนวัดพิชัยญาติและชุมชนวัดสุทธาราม และวันที่ 26 พ.ย. 60 ชุมชนหลังโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี และชุมชนซอยท่าดินแดง 14-6 จึงขอเชิญชวนผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าวนำขยะชิ้นใหญ่ นำมาวางตั้งไว้บริเวณหน้าถนนและจุดพักขยะ เพื่อเขตฯ จะได้นำไปทิ้งทำลายให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073

เขตดอนเมือง นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ ในวันที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หมู่บ้านเศรณี ถ.วัดเวฬุวนาราม เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน ทิ้งสิ่งของเหลือใช้ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว ฯลฯ และไม่อาจนำไปทิ้งร่วมกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยลดปริมาณมูลฝอยและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและป้องกันการทิ้งขยะลงคูคลอง  ท่อระบายน้ำกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2565 9414

เขตมีนบุรี  นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยในวันที่ 26 พ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. กำหนดลงพื้นที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านสุภาวัลย์-เทพารักษ์ ซ.รามคำแหง 176 แขวงมีนบุรี จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวทำความสะอาดบ้านเรือน นำขยะมูลฝอย เศษวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด ต้นไม้กิ่งไม้ นำมาวางหรือใส่ภาชนะรองรับไว้หน้าบ้านหรืออาคารก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อให้เขตฯ ไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป นอกจากนี้เขตฯ ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ บริการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ บริการสูบสิ่งปฏิกูล แจกคู่มือการคัดแยกขยะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

เขตประเวศ  นายธนิต ตันบัวคลี่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม.แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย วัสดุอลูมิเนียม และบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน ในวันที่ 17 พ.ย. 60เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนคลองมอญแขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ นำมาวางไว้หน้าบ้านหรืออาคารก่อนเวลา 09.00 น. กรณีขยะอันตราย ให้นำใส่ถุงผูกปากถุงตั้งวางข้างถังขยะ เพื่อเขตฯ นำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี หากประสงค์จะสูบสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน (ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการลูกบาศก์เมตรละ 250.-บาท) โปรดแจ้งล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151

                                                          -----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner