หลายเขตตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เขตสัมพันธวงศ์   นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาความเดือดร้อน รับฟังความคิดเห็น พร้อมร่วมหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนจากชุมชนในพื้นที่ โดยแผนการตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ ประจำเดือน พ.ย. 60 ดังนี้ วันที่ 21พ.ย. 60 เวลา 14.00-15.00น. ชุมชนกรมภูธเรศร์ เวลา 15.00–16.00น. ชุมชนพิพากษา วันที่ 28พ.ย. 60 เวลา 14.00-15.00น. ชุมชนตรอกโพธิ์ เวลา 15.00–16.00น. ชุมชนพาดสาย สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2235 9127หรือ 0 2233 1224-8ต่อ 7184

เขตป้อมปราบฯ   นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที โดยคณะผู้บริหารเขตออกตรวจพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 20 พ.ย. 60 ถ.กรุงเกษม (แยกกษัตริย์ศึก – สะพานเจริญสวัสดิ์) และวันที่ 26 พ.ย. 60 ถ.บริพัตร (สะพานมหาดไทยอุทิศ – สะพานดำรงสถิตย์) ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นปัญหาเดือดร้อนหรือเหตุรำคาญ สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายปกครองโทร. 0 2281 6117 หรือ สายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

เขตดุสิต  นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. กล่าวว่า  เขตฯ ได้นำคณะผู้บริหารเขตเดินเท้าตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทันที ในการตรวจ   จะเน้นจุดที่มีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนน ตรอก ซอย เมื่อพบปัญหา เช่น วัสดุตั้งกีดขวางทางสัญจร ขยะตกค้าง กิ่งไม้หัก ซึ่งสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ หน่วยเฉพาะกิจจะดำเนินการแก้ไขในทันที สำหรับวันที่ 20 พ.ย. 60 กำหนดออกตรวจพื้นที่บริเวณ ถ.สุโขทัย จากแยกสวรรคโลกถึงแยกสุโขทัย       

ลาดพร้าวออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

เขตลาดพร้าว  นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะร่วมออกตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ตามมาตรการ “ทำได้ ทำทันที” สนับสนุนนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.สุคนธสวัสดิ์ และซอยแยก หากประชาชน มีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญ ขอให้แจ้งเขตฯ โทร. 0 2539 7780 เพื่อทางเขตฯ จะได้ออกตรวจตามจุดที่ได้รับแจ้งปัญหาดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2539 7780

เขตบางบอน  นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ กำหนดออกตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจตราและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน วันที่ 21 พ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ถ.เอกชัย (ขาเข้า) บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. – ปาก ซ.เอกชัย 96หากประชาชนมีปัญหาเดือดร้อน หรือพบเห็นเหตุรำคาญสามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2450 3292-3 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com โดยใช้ชื่อ Bangbon District หรือ Webboard ของสำนักงานเขตฯ www.bangkok.go.th/bangbon

                                                -----------------        (ปชส...เขต  รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner