สวนหลวงขอความร่วมมือเจ้าของอาคารดูแลความสะอาดทางเท้า ถ.ศรีนครินทร์

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดให้ ถ.ศรีนครินทร์ ตั้งแต่คลองตาสาดถึงคลองกะจะ เป็นถนนดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบทางเท้า ภายใต้กรอบการดำเนินการ 5 ไม่ ได้แก่ ไม่มีการจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า ไม่มีหาบเร่-แผงลอยผิดกฎหมาย ไม่มีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้ หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า เพื่อให้พื้นที่มีความเป็นระเบียบ และประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการใช้ทางเท้า

เขตฯ จึงขอความร่วมมือเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าที่ติดกับอาคารของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ไม่จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ไม่วางกระถางต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งใดๆ ในที่สวาธารณะ ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยนอกเวลาทำการ หากพบผู้กระทำ ดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้งสำนักงานเขตสวนหลวง โทร. 0 2321 8697

                                                          -----------------        (ปชส...เขตสวนหลวง รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner