มีนบุรีแนะทิ้งขยะอันตรายถูกวิธี ช่วยลดมลพิษ

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนให้ประชาชนแยกประเภทขยะ และทิ้งขยะอย่างถูกวิธีเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยอย่างน้อยควรแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายหรือขยะพิษ ออกใส่ถุงผูกให้เรียบร้อย ตั้งวางให้พ้นจากการกัดแทะของสัตว์ โดยเฉพาะขยะอันตรายหรือขยะพิษ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุน้ำยาล้างห้องน้ำ กระป๋องสีสเปรย์ ฯลฯ

ควรเขียนข้างถุงไว้เพื่อสะดวกในการแยกไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเปื้อนสารพิษต่างๆ เช่น อากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน  จึงขอเชิญชวนให้ทุกครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง เพื่อร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่และสะอาดอย่างยั่งยืน ขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 02 540 7175

                                                          -----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี  รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner