ลาดกระบังตรวจเข้มหวั่นคุณภาพอาหารไร้มาตรฐาน ปี 2561

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 17 พ.ย. 60 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย เซเว่นอีเลฟเว่น สาขากำนันเย็นอุทิศ(6723) เซเว่นอีเลฟเว่น สาขานิคมลาดกระบัง(6562) เซเว่นอีเลฟเว่น ตลาดใหม่นิคมลาดกระบัง เซเว่นอีเลฟเว่น นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (0990) ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยจะมีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร

ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันโรคเกี่ยวกับอาหาร สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร.0 2326 9008                             

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง  รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner