มีนบุรีเข้มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ“ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ  ให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยในวันที่ 20 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดนัดพิมานมีน ชุมชนเอื้อาทร ถ.รามอินทรา และวันที่ 22 พ.ย. 60 ตลาดนัดร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯโทร. 0 2914 5834

                                                          -----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี  รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner