ดอนเมืองจัดกิจกรรมออมเงินเดือนละนิดเพื่อชีวิตที่มั่นคง

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมออมเงินเดือนละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรตลอดจนประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ยึดถือหลักปรัญชาเศรษกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เวลา 11.00–14.00น. ธนาคารออมสิน สาขาดอนเมือง ได้จัดรถโมบายมาตั้งรับฝากเงินและเปิดบัญชีใหม่ให้กับประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9411

                                                          -----------------        (ปชส...เขตดอนเมือง  รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner