หลายเขตเชิญชวนผู้ประกอบการ ร่วมโครงการ “ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข”

เขตวัฒนา    ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการ “ตลาดประชารัฐกรุงเทพมหานคร คืนความสุข” เพื่อเพิ่มพื้นที่ประกอบการค้าขายและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ทำการค้า โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตวัฒนา ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทศกิจโทร. 0 2381 2136

เขตสายไหมนางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เขตฯ จึงเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ “ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข” ณ บริเวณ ชั้น 2ห้องฝ่ายเทศกิจ อาคารสำนักงานเขตสายไหม ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30พ.ย. 60 ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP SMEs สินค้าเกษตร ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอยลงทะเบียน “ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข” ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2158 7359

เขตบางบอนนางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการ “ตลาดประชารัฐกรุงเทพมหานคร คืนความสุข” เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำการค้าและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย รวมทั้งจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่จุดรับลงทะเบียน ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตบางบอน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2450 3273 และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2450 3274

                                                          -----------------        (ปชส...เขต  รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner