ภาษีเจริญตรวจเยี่ยมชุมชนตามแผนประชารัฐร่วมใจฯ

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนเป้าหมายตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เขตภาษีเจริญ โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ออกตรวจเยี่ยมชุมชน โดยในวันที่ 27ต.ค. 60ตั้งแต่เวลา 16.00น. เป็นต้นไป

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนหน้าวัดโคนอน และชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ 4เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2413 0565ต่อ 6636–6637

                                                          -----------------        (กรรณิการ์...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner