หนองแขมและมีนบุรีเข้มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

เขตหนองแขม  นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการตรวจสอบหาสารเคมีจัดศัตรูพืชในผักสด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอาหารสด ผักผลไม้และตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคและตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบแบคทีเรีย (SI-2) ดังนี้  เวลา 15.30-16.00 น. วันที่ 17 ต.ค. 60 ตลาดนัดแสงศิริ วันที่ 18 ต.ค. 60 ตลาดนัดเพชรเกษม 77 วันที่ 19 ต.ค. 60 ตลาดนัดฉัตรชัยเสริมโชค และเวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 20 ต.ค. 60 ตลาดนัดวัดหนองแขม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 8386

เขตมีนบุรี  นายไพโรจน์  จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ“ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้บริโภคผักสดและสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 17 ต.ค. 60 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดเคหะชุมชนรามคำแหง ถ.รามคำแหง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ  โทร. 0 2914 5834

                                                          -----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner