คลองสานนัดชุมชนทิ้งของเหลือใช้

นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดและเก็บวัสดุเหลือใช้”ในวันที่ 22 ต.ค. 60 เวลา 09.00-12.00น. ณ ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิและชุมชนหลังสวนสมเด็จย่า จึงขอเชิญชวนชาวชุมชนดังกล่าวจัดเก็บรวบรวมเศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้ ตลอดจนเครื่องใช้ เครื่องเรือนที่ชำรุดไม่ประสงค์ใช้อีกต่อไป นำมาวางตั้งไว้บริเวณหน้าถนนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปทิ้งทำลายให้

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073

                                                          -----------------        (ปชส...เขตคลองสาน รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner