พญาไทป้องกันไข้เลือดออก

นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 1 พ.ค. 61 ชุมชนราชวัลลภ 1 และชุมชนดุริยางค์ทหารบก 

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย ในวันที่ 24 เม.ย. 61 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตมีนบุรี โดยจัดให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย ประจำปี 2561 ให้กับคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเขตมีนบุรี อปพร.เขตมีนบุรี ซึ่งการซักซ้อมฯ ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงบางชัน จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการซักซ้อม เขตฯ มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดงานถ่ายทอดความรู้(Field day)

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดความรู้(Field day) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในวันที่ 25 เม.ย. 61 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง 

อ่านเพิ่มเติม...

บางเขนเปิดให้บริการขอบ้านเลขที่ใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายทะเบียนได้เปิดให้บริการขอกำหนดบ้านเลขที่ (กรณีปลูกสร้างบ้านใหม่) ให้กับประชาชนที่สร้างบ้านแล้วเสร็จ ประสงค์จะขอกำหนดบ้านเลขที่ สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานผ่าน E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

อ่านเพิ่มเติม...

บางบอนสรุปยอดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ ช่วง 7 วันอันตราย

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า จากการที่เขตฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและรับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ จากประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 11–17 เม.ย. 61 นั้น 

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีและลาดกระบังเข้มคุณภาพอาหารและผักสด มุ่งสู่ เมืองอาหารปลอดภัย

เขตมีนบุรี นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 25 เม.ย. 61 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาด AEC รามคำแหง ถ.รามคำแหง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

อ่านเพิ่มเติม...

ปทุมวันชวนสแกน QR Code สำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาว กทม.

นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า ด้วยกรุงเทพมหานคร จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่มีต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ช่องทาง คือ 

อ่านเพิ่มเติม...

บางบอนจัดทำแผนการตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ กำหนดออกตรวจพื้นที่ ในวันที่ 24 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ถ.เอกชัยขาเข้า จุดเริ่มต้นปากทาง ถ.บางบอน 3 ถึงหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. หากประชาชนมีปัญหาเดือดร้อน หรือพบเห็นเหตุรำคาญสามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายปกครอง 

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางเขน นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ถางหญ้า เก็บวัชพืช กิ่งไม้ เศษไม้และเศษวัสดุต่างๆ พร้อมล้างทำความสะอาดผิวการจราจรและทางเท้า ป้ายรถประจำทาง ตู้ไปรษณีย์ และช่องตะแกรงระบายน้ำ วันที่ 24 เม.ย. 61 บริเวณ ถ.ลาดปลาเค้า 2 ฝั่ง (แยกลาดปลาเค้า–ซ.ลาดปลาเค้า) ริมทางเท้า ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม จาก ถ.รามอินทรา ถึงคลองตาเร่ง เกาะกลางและริมทางเท้า ถ.ผลาสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800117
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15754
17713
87248
3630358
257624
471627
3800117

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:17

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์