foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2912824
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1421
17216
1421
2789439
306906
503863
2912824

Your IP: 54.167.5.113
2018-02-18 02:38

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตยานนาวา นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่ โดยการล้างทำความสะอาดพื้นภายในลานวัด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดช่องนนทรี ถ.นนทรี

อ่านเพิ่มเติม...

เขตหนองจอก นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสุขลักษณะของสถานที่ปรุงประกอบอาหาร ตรวจความสะอาด ของผู้สัมผัสอาหารและภาชนะ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน ได้บริโภคอาหารที่มีความสะอาดปลอดภัย เวลา 09.00–12.00 น. ดังนี้ วันที่ 19 ก.พ. 61 ณ ร้านนายสิริรัฐ วันที่ 21 ก.พ. 61 บริษัท อีโค่คัลเซอร์วิสแอสโซซิเอชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และร้านชาบูฟอร์ยู และวันที่ 23 ก.พ. 61 ร้านปายค๊อฟ บริษัทวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ จำกัด และร้านแก้เซ็ง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน วรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อให้ตลาดในพื้นที่ถูกต้องด้านสุขลักษณะและได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการตลาด และแม่ค้าในตลาดพื้นที่ 40 คน รวม 13 ตลาด 

อ่านเพิ่มเติม...

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค. 58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 58 โดยข้อ 9 กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กวดขันและเร่งรัด จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม 

อ่านเพิ่มเติม...

เขตคลองสาน นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ในวันที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนท่าดินแดง 14-16 และชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ จึงขอเชิญชวนผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าวนำขยะชิ้นใหญ่ นำมาวางตั้งไว้บริเวณหน้าถนนและจุดพักขยะ เพื่อเขตฯ จะได้นำไปทิ้งทำลายให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073

อ่านเพิ่มเติม...

เขตภาษีเจริญ นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 22 ก.พ. 61 ณ ชุมชนเพชรเกษม 58 จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดกิจกรรมสร้างอาชีพ (ส่วนกลาง) หลักสูตร “ร้านเสริมสวยมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 61 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 12 หลักสูตรหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 คน ในช่วงเดือน พ.ค. 61 เพื่อฝึกทักษะและให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที และเป็นกำลังเสริมเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐไม่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ 

อ่านเพิ่มเติม...

นายจิรศักดิ์ เพ็งกุล ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดให้มีประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ก.พ. 61 ในวันที่ 23 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพระโขนง โดยเชิญประธานกรรมการชุมชนในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ 

อ่านเพิ่มเติม...