RSS

สภาจังหวัดฟุกุโอกะ เยือนสภากทม.ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง

 ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพนคร วันนี้( 31 ม.ค.61) เวลา 15.30 น. : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย- ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟุกุโอกะ คณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ  ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดฟุกุโอะกะประจำกรุงเทพนคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.เห็นชอบงบปรับปรุงภูมิทัศน์ช่องกลางสะพานพระปกเกล้า เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

 
(31 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 1 (ครั้งที่4) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากทม.
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.กำชับหน่วยงานแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองตามมาตรการที่กำหนด

 
(24 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภา.กทม.รับหลักการร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 
  (10 ม.ค. 61) เวลา 10.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ พล.ต.ท.ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.เปิดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้บริหารทุกระดับ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0


(17 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการสัมมนาระหว่างระหว่างสมาชิกกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ยุคใหม่ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

สภากทม. ร่วมกับคณะผู้บริหารกทม. เดินหน้านำแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สู่การปฏิบัติ โดยจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางแก้ไข พร้อมผลักดันการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกหน่วยงานในสังกัด

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เรื่อง “สภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 60 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ตั้งคกก.วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติค่าบำบัดน้ำเสียก่อนรับหลักการ กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน

(8 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ประชุมสามัญสมัยที่ 4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

         (7 พ.ย.60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้(8 พ.ย.60) จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ต้อนรับคณะผู้แทนกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนสภาบ้านพี่เมืองน้อง

 (7 พ.ย.60)  เวลา 10.00 น. : ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายปันจี เวอร์จิแอนโต สมาชิกสภากรุงจาการ์ตา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภากรุงจาการ์ตาและคณะฯ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ ประธานคณะกรรมการสามัญกิจการสภากรุงเทพมหานคร นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว นายประจิม เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว และผู้แทนจากสถานฑูตอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 
 

อ่านเพิ่มเติม...