RSS

สภากทม.จัดประชุมสภามหานครอาเซียน 2018 ระดมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
   (27 ก.พ.61) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภามหานครอาเซียน พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.61 โดยมีผู้แทนจากสภาและผู้บริหารเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน ผู้แทนเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุม ณ โรงแรมเพนนินซูล่า เขตคลองสาน
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

 
(22 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ” โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เขตหลักสี่

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.พร้อมนำแนวทางจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะของเมืองพัทยา กำหนดนำร่อง 3 เขต

 
   ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (15 ก.พ.61)เวลา 10.00 น. เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นำคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย  พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางกะปิ เขตประเวศและเขตสวนหลวง เดินทางมาศึกษาดูงานการจ้างเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประสภาสภาเมืองพัทยา นายอธิพัธร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา และนายสุธีร์ ทัพหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย  

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.เสนอกทม.แก้ปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

 
(14 ก.พ.61) เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกสภากทม.
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนา ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน

 
          ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เขตหลักสี่ ซึ่งในพิธีเปิด สภากรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมบรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ  
 
 การจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการตามภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาสภากรุงเทพมหานครให้ก้าวทันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งให้สภากรุงเทพมหานครได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงศูนย์กีฬาฯ เขตทุ่งครุ

ที่ห้องประชุมศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ ( 8 ก.พ.61) เวลา 13.00 น.นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาและกิจกรรมให้บริการของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรวมทั้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. และผู้อำนวยการศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

สภาเมืองซูวอน เกาหลีใต้ เยือนสภากทม.หารือการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

 
        ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (5 ก.พ.61)เวลา 10.30 นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่2 เป็นประธานให้การต้อนรับนายเบค จองฮอน ประธานคณะกรรมการวางแผนและเศรษฐกิจ สภาเมืองซูวอน สาธารณรัฐเกาหลี และสมาชิกสภาจำนวน 8 คน ในโอกาสเยือนสภากรุงเทพมหานครเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับนโยบายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นของสภากรุงเทพมหานคร การดำเนินนโยบายและความท้าทายในการดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในอนาคต โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพนคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ศึกษาแนวคิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอปท.ช่วยชี้แนะให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

       ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลนครเชียงราย เวลา 09.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย ในหัวข้อการบริหารงานที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายการเตรียมการกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูรัช วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลฯและท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 -3 ก.พ.61 ณ จังหวัดเชียงราย

 
 ที่ พระตำหนักดอยตุง ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วานนี้( 1 ก.พ.61) เวลา 11.00 น. สภากรุงเทพมหานคร นำโดย ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทางเข้ารับฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินการของโครงการฯ  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเป็นการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางการบูรณาการการทำงานของกรุงเทพมหานคร  นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

อ่านเพิ่มเติม...