foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3422502
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2650
14481
42832
3259828
351636
464948
3422502

Your IP: 54.196.46.127
2018-03-21 04:17

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

 
(28 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีแถลง “ประกาศกรุงเทพมหานคร” (Bangkok Statement) โดยมีผู้แทนจากสภามหานครประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย บันดาร์เสรีเบกาวัน แห่งบรูไนดารุสซาลาม กรุงพนมเปญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กรุงจาการ์ตาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงเวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรุงกัวลาลัมเปอร์แห่งมาเลเซีย กรุงเนปิดอว์แห่งสหภาพเมียนมาร์ มะนิลาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ฮานอยแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงแรมเพนนินซูล่า เขตคลองสาน 
 
 
สภากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมสภามหานครอาเซียน (ACCM 2018) ขึ้นเป็นครั้งแรกของอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 61 เพื่อให้ผู้แทนสภาเมืองได้ร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นประเด็นต่างๆ ตามกรอบประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติของสภาเมืองหลวง โดยมีหัวข้อการประชุมหลัก คือ “ความร่วมมือของสภามหานครอาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (ASEAN City Council Cooperation for Sustainable Development) และหัวข้อย่อย “การเสริมสร้างขีดความสามารถของฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Strengthening Cpacity Building of Local Legislative Branch towards the Sustainable Development) ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีพิธีแถลงประกาศกรุงเทพมหานคร ร่วมกัน 
 
 
10 สภาจากประเทศอาเซียน พร้อมใจให้ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติ 
        สำหรับ “ประกาศกรุงเทพมหานคร” เนื่องในโอกาสริเริ่มเครือข่ายความร่วมมือทางด้านกฎหมายระหว่างสภามหานครแห่งประเทศสมาชิกอาเซียน 2561 มีใจความสำคัญกำหนดให้สภามหานครแห่งอาเซียนให้ความร่วมมือในด้านนิติบัญญัติผ่านกลไกต่างๆ รวมทั้งให้มีการจัดประชุมสภามหานครแห่งอาเซียน (ACCM) ทุก 2 ปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างสมาชิกสภามหานครและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาประชาคมอาเซียนในระดับของท้องถิ่น  
 
 
ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภากรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สภากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทั้งทางด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา แต่ในส่วนของสภาอาเซียนยังไม่มีโอกาสได้ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด การประชุมสภามหานครอาเซียนครั้งนี้ได้จัดให้มีการหารือในประเด็นย่อย 4 ประเด็น ทั้งๆ ที่มหานครยังมีปัญหาอื่นอีกมากมาย อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ซึ่งยังคงต้องมีการจัดประชุมในครั้งต่อไป จึงขอให้ผู้แทนสภาเมืองได้ร่วมกันหารือในประเด็นอื่นๆ ในโอกาสต่อไป  
 
Pin It
e-max.it: your social media marketing partner