สภาจังหวัดฟุกุโอกะ เยือนสภากทม.ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง

 ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพนคร วันนี้( 31 ม.ค.61) เวลา 15.30 น. : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย- ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟุกุโอกะ คณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ  ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดฟุกุโอะกะประจำกรุงเทพนคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาสภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอมิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานสะท้อนผ่านกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารเมือง ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนทั้งสองเมือง โครงการความร่วมมือเป็นหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนคงหนีไม่พ้นการบริจาครถดับเพลิงของสภาจังหวัดฟุกุโอกะ แก่กรุงเทพนคร ซึ่งได้รับความกรุณาอย่างมากจาก นายโยชิมูระ ที่ช่วยผลักดันและดำเนินการต่างๆจนทำให้โครงการสำเร็จผลซึ่งนำมาประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานคร
 
..............................วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม...รายงาน
 
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner