สภากทม.ต้อนรับคณะผู้แทนกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนสภาบ้านพี่เมืองน้อง

 (7 พ.ย.60)  เวลา 10.00 น. : ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายปันจี เวอร์จิแอนโต สมาชิกสภากรุงจาการ์ตา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภากรุงจาการ์ตาและคณะฯ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ ประธานคณะกรรมการสามัญกิจการสภากรุงเทพมหานคร นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว นายประจิม เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว และผู้แทนจากสถานฑูตอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 
 
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คณะสภากรุงเทพมหานคร นำโดยนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ได้ไปเยือนสภากรุงจาการ์ตา และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประธานสภากรุงจาการ์ตาและสมาชิกฯ โดยได้มีการพูดคุยเพื่อริเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างเมืองทั้งสอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านนิติบัญญัติและด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ซึ่งความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม สภากรุงเทพมหานครเชื่อมั่นว่าการได้มีโอกาสพบกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในวันนี้ จะนำมาซึ่งมิตรภาพและความร่วมมือกันในอนาคตระหว่างสภาทั้งสอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในระดับประเทศต่อไป 
 
.................................... วัฒนา กปส...รายงาน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner